Öppettider: Mån-Fre: 08.00-17.00 Lördagar 09.00-15.00 Akut drop-in: vardagar 09..00-15.00
Close
Ring oss: 08-87 85 88 info@ticvallingby.se

Tandvård i Centrum

Genom att trycka på ”+”-symbolen öppnar du priserna inom vald priskategori. Du kan se våra priser samt referenspriser (som sätts av Försäkringskassan).

Åtg Titel  Priser Referenspris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 935 kr 935 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 420 kr 405 kr
103-1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande 630 kr 370 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 200 kr 1 155kr
107-P Omfattande undersökning vid protetisk behandling där diagnostisk uppvaxning görs, utförd av tandläkare 5 260 kr 1 055 kr
107-I Omfattande undersökning vid implantatbehandling där guideskena används, utförd av tandläkare 3 260 kr 1 055 kr
108 Utredning utförd av tandläkare 2 260 kr 1 885 kr
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 730 kr 730 kr
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 955 kr 955 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400 kr 400 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 585 kr 585 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 kr 60 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 885 kr 885 kr
124 Panoramaröntgen 590 kr 575 kr
125-0 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) 315 kr 515 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen, frontalröntgen, käkledsöversikt, snedlateral eller tomografiundersökning med panoramaröntgenapparat 560 kr 560 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 080 kr 1 080 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) 210 kr  210 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) 365 kr 365 kr
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 700 kr 640 kr
161 Salivsekretionsmätning 695 kr 695 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura 415 kr
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 1 145 kr 1 145 kr
164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) Faktura 700 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
201-0 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande 80 kr 415 kr
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 kr 475 kr
204 Profylaxskena 885 kr 885 kr
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 195 kr 195 kr
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 390 kr 390 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 310 kr 310 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 590 kr 590 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 915 kr 915 kr
20D Professionell tandrengöring med Airflow 750 kr 0 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 445 kr 445 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 830 kr  830 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 230 kr 1 230 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 840 kr 1 840 kr
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 kr 475 kr
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 190 kr 190 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 200 kr 1 200 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 555 kr 555 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 480 kr 480 kr
322 Stegvis exkavering 1 225 kr 1 225 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 590 kr 590 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 150 kr 1 150 kr
1 160 kr 1 015 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 2 320 kr 1 735 kr
36B Anpassat omhändertagande 500 kr 0 kr
36C Anpassat omhändertagande mer omfattande 1000 kr 0 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
401 Tanduttagning, en tand 1 165 kr 1 160 kr
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 850 kr 1 655 kr
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 460 kr 460 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 415 kr 3 415 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 555 kr 4 555 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 190 kr 1 160 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 250 kr 2 250 kr

Åtg Titel Pris Referenspris  
420 Implantat, per styck 3 800 kr 3 060 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4 800 kr 3 430 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 000 kr 1 645 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 970 kr 4 995 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 100 kr 1 845 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 11 160 kr 6 910 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 2 650 kr 2 465 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 290 kr 4 290 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 885 kr 1 655 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 250 kr 2 055 kr
432M Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant, materialkostnad över 2 500 kr 5 250 kr 1 885 kr
435 Avlägsnande av implantat 1 025 kr 1 025 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel 185 kr 185 kr

Åtg Titel  Priser Referenspris  
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 535 kr 2 535 kr
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 625 kr 3 585 kr
442M Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle, materialkostnad över 2 500 kr 6 625 kr 3 585 kr
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 415 kr 3 415 kr
443M Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle materialkostnad över 2 500 kr 6 415 kr 3 415 kr
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 250 kr 4 650 kr
444M Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle, materialkostnad över 3 000 kr 8 850 kr 4 650 kr
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 250 kr 4 650 kr
445M Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle materialkostnad över 3 000 kr 8 850 kr 4 650 kr
44D Tillägg när två implantat installeras vid samma operationstillfälle och det ena inte är ersättningsberättigande 2 725 kr 0 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 355 kr 355 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 850 kr 3 710 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 545 kr 4 475 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 705 kr 5 615 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 120 kr 6 120 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 090 kr 990 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 090 kr 875 kr
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 930 kr 880 kr
523 Stiftborttagning 1 280 kr 1 280 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 050 kr 4 000 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 230 kr 1 125 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 850 kr 3 825 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 850 kr 3 825 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 295 kr 2 295 kr
606 Motorisk aktivering 585 kr 585 kr
607-0 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande 475 kr 750 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 950 kr 820 kr
60B Antisnarkskena, moms tillkommer 6 995 kr 0 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 760 kr 665 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 110 kr 1 050 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 410 kr 1 290 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 925 kr 850 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 350 kr 1 245 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 660 kr 1 660 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 895kr 1 855 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 705 kr 600 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial 6 995 kr 6 255 kr
800K Permanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard 7 470 kr 5 755 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial 5 490 kr 4 855 kr
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard 5 935 kr 4 470 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 430 kr 3 430 kr
802G Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, guld 4 135 kr 3 150 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 645 kr 1 645 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 2 440 kr 2 375 kr
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard 2 835 kr 2 205 kr
804G Hängande led vid emaljretinerad konstruktion, per led, guld med eller utan keramik 2 920 kr 2 205 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial 2 035 kr 2 035 kr
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, helkeramiskt 2 195 kr 1 875 kr
805G Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, guld 2 445 kr 1 875 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 720 kr 3 720 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall 2 660 kr 2 660 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 650 kr 3 650 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 135 kr 1 135 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 970 kr 3 970 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 590 kr 5 590 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 845 kr 11 845 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 400 kr 13 400 kr
826 Attachments, per styck, material Faktura 105 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 065 kr 10 065 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 065 kr 10 065 kr
829 Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. 7 535 kr 7 535 kr
Åtg Titel  Priser Referenspris  
850 Implantatförankrad krona, en per käke 10 220 kr 8 790 kr
850K Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 12 705 kr 8 105 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 240 kr 6 815 kr
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 10 755 kr 6 285 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 400 kr 2 375 kr
853K Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt 2 600 kr 2 205 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 325 kr 2 325 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat Enl. prislista 580 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 615 kr 1 615 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat Enl. prislista 525 kr
858 Separat distans inklusive distansskruv, per styck Faktura 1 365 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck Faktura 1 165 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 46 065 kr 34 375 kr
861K Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramisk 59 240 kr 31 860 kr
861M Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoning 49 185 kr 31 860 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 49 930 kr 36 490 kr
862K Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramisk 63 100 kr 33 840 kr
862M Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoning 53 045 kr 33 840 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 53 895 kr 38 130 kr
863K Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramisk 70 105 kr 35 370 kr
863M Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoning 59 590 kr 35 370 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 45 460 kr 33 245 kr
865K Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramisk 58 460 kr 30 380 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 23 825 kr 18 820 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 30 035 kr 21 210 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat 36 855 kr 23 965 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 745 kr 4 745 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 900 kr 5 590 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 9 300 kr 7 445 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 330 kr 15 600 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Enl. prislista 305 kr
Åtg Titel Pris Referenspris  
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 630 kr 630 kr
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion 1 610 kr 1 610 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 895 kr 4 895 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 450 kr 8 450 kr
815 Sadelkrona 5 640 kr 5 640 kr

 

831 Justering av avtagbar protes 410 kr 410 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 360 kr 1 360 kr
833 Rebasering av protes 2 775 kr 2 775 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 475 kr 2 115 kr
835 Rebasering och lagning av protes 3 300 kr 3 295 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 4 120 kr 4 120 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 120 kr 7 120 kr
839 Inmontering av förankringselement 3 240 kr 3 240 kr

 

880 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat 2 195 kr 2 125 kr
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats 1 210 kr 1 210 kr
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 3 255 kr 2 900 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats 5 615 kr 3 250 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats 10 505 kr 7 960 kr
884M Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats inklusive metallskoning 16 590 kr 10 355 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck Enl. prislista 190 kr
889 Distansskruv, per styck Enl. prislista 400 kr
Åtg Titel Pris Referenspris  
845-0 Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande 955 kr 1 935 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 110 kr 2 110 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 315 kr  4 700 kr
847 Klammerplåt 4 300 kr 4 300 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 610 kr 600 kr
Åtg Titel Pris Referenspris  
90B Enkel fastsättning av båge/retainer 825 kr 0
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, exklusive teknikerkostnad 1 435 kr 0
90C Retentionsplåt, exklusive teknikerkostnad 1 030 kr 0
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad, exklusive teknikerkostnad 1 440 kr 0
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur Faktura 0 kr
Åtg Titel Pris Referenspris  
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 470 kr 1 290 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 815 kr 1 660 kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. 9 185 kr 4 855 kr
925a Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt 7 690 kr 4 470 kr
925b Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts 3 200 kr 4 470 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 10 120 kr 7 230 kr
926K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 12 760 kr 6 675 kr
926a Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke 8 140 kr 6 675 kr
926Ka Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 10 700 kr 6 675 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår 9 185 kr 2 375 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona. 10 220 kr 4 855 kr
929K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna direkt bränd på distansen 12 760 kr 4 470 kr
Åtg Titel Pris Referenspris  
0 Uteblivande barn och vuxna 200 kr
1 Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist 100 kr